Oferta

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • Karta podatkowa

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja podatkowa

 • Sprawozdania finansowe

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Doradztwo

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Rozliczenia międzyokresowe